Secretaris NVBW / Secretaris Staf

Vacature gesloten

Secretaris NVBW / Secretaris Staf

Aedes Den Haag

Wat is vereist?

 • Afgeronde wo-opleiding
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een secretarisfunctie binnen de corporatiesector of een andere vereniging of (semi-publieke) sector
 • Ervaring met bestuurlijke processen in een complexe omgeving
 • Uitstekende beheersing Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift
 • Relatienetwerken kunnen bouwen, onderhouden en vernieuwen
 • Stelling durven nemen en dit kunnen onderbouwen met sterke argumenten
 • Affiniteit met volkshuisvesting
 • Initiatiefrijk, organiserend, standvastig en politiek-bestuurlijk sensitief

Wat krijg je?

 • €4.200 - €5.500 bruto p/m (afhankelijk van kennis en ervaring)
 • 36-urige werkweek
 • 29 vakantiedagen
 • Minimaal 10 kennisbijeenkomsten via de Aedes Academie en ruime mogelijkheden voor externe opleidingen
 • Laptop, mobiel, NS-Business Card, sport- en internetvergoeding

Wat doe je?

 • 20% Vergaderingen en bijeenkomsten NVBW technisch en inhoudelijk voorbereiden
 • 10% Overleg met bestuur NVBW
 • 10% Processen en actiepunten bewaken en agendapunten vastleggen binnen NVBW
 • 10% Intern overleg Staf
 • 30% Beleidsvoorstellen voorbereiden en analyses uitvoeren
 • 20% Taken t.b.v. de Staf Aedes

Deze vacature is gemaakt op basis van gesprekken met medewerkers in de functie. Zo krijg jij een realistisch beeld van de baan.

Stel direct een vraag

Ilona Azar de Vlieger

HR Adviseur

Vacature

Als Secretaris NVBW / Secretaris Staf heb je twee rollen: enerzijds ben je de coördinator en secretaris van de NVBW (De Nederlandse Vereniging van Bestuurders Woningcorporaties en anderzijds ondersteun je, samen met de Verenigingssecretaris van Aedes, de Staf van de organisatie. De NVBW behartigt de belangen van alle bestuurders van woningcorporaties als werknemers in brede zin, en stelt zich ten doel de professionaliteit van de bestuurder te bevorderen.

In de rol van Secretaris NVBW ben je verantwoordelijk voor het (mede)organiseren van bestuurs- en ledenvergaderingen en bijeenkomsten van de NVBW. Je bent actief betrokken bij het bestuur en stelt niet alleen de agenda op, maar denkt ook inhoudelijk mee en draagt zelf agendapunten aan. Ook zorg je voor een goede technische voorbereiding van bijeenkomsten door bijvoorbeeld leden uit te nodigen en een beschikbare ruimte te regelen. Tevens draag je verantwoording voor de correspondentie, de notulen en een goede verslaglegging van een bijeenkomst. 

Als Secretaris van de Staf ondersteun je, samen met de Verenigingssecretaris, de organisatie van Aedes. Taken zijn onder andere het voorbereiden van leden- en bestuursvergaderingen. Ook zal je betrokken worden bij het opstellen van het contributiestelsel en je maakt voorstellen tot wijziging/actualisatie van lidmaatschapseisen. Daartoe heb je contact met leden.

In deze functie ben je wekelijks ongeveer twee dagen werkzaam als Secretaris voor de NVBW en drie dagen als Secretaris van de Staf. De Staf bestaat uit de Verenigingssecretaris, een Secretaris, vier Bestuurs-/Directiesecretaresses en wordt aangestuurd door de Algemeen Directeur.

Als je het leuk vindt om Secretaris te zijn van een vereniging waarin de belangen van de bestuurders van woningcorporaties als werknemers centraal staan, maar ook om secretaris te zijn bij Aedes, dan is dit een baan voor jou.

Werkweek

Secretaris NVBW / Secretaris Staf

Een leuke werkdag is iedere keer anders! Zo ben je de ene keer bezig een bestuursvergadering van de NVBW voor te bereiden, terwijl je een andere keer bezig bent met de voorbereiding van het congres van Aedes en nadenkt over een inhoudelijk te behandelen thema.

Tijdens een mindere werkdag probeer je tot een beleidsvoorstel te komen waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden, maar loop je hierin vast. Soms is het een uitdaging om de belangen van alle betrokkenen te behartigen, of blijkt dat dit simpelweg niet haalbaar is.

 • 08:00
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
  • Lunch
  • Mails lezen en beantwoorden
  • Afspraken uit wekelijks Management team overleg uitvoeren
  • Intern overleg
  • Plan van aanpak maken voor aanpassing governance code
  • Overleg met Bestuur NVBW
  • Processen en actiepunten doornemen en bewaken
  • Vrije middag
  • Lunch
  • Agenda ledenbijeenkomst NVBW voorbereiden
  • Mails lezen en beantwoorden
  • Verslag maken van notulen
  • Documenten verzamelen en versturen

Voorbeeld uit de praktijk

Er moet een herziening van de arbeidsovereenkomst voor woningcorporatiebestuurders komen. Hoe zorg je er als Secretaris en bestuur van de NVBW voor dat deze actueel en relevant is voor bestuurders?

De NVBW overlegt samen met de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en Aedes over de arbeidsovereenkomsten voor woningcorporatiebestuurders. Dit gebeurt tijdens meerdere vergaderingen, waarin jij er als Secretaris op toeziet dat alle agendapunten worden meegenomen en iedereen de kans krijgt om zijn of haar zegje te doen. Ook bewaak je de missie van de NVBW: het behartigen van de belangen van een bestuurder van een woningcorporatie als werknemer. Aan jou de taak om ervoor te zorgen dat de vergaderingen goed worden georganiseerd en uiteindelijk leiden tot een uitkomst waar alle betrokken partijen, maar in het bijzonder de leden van de NVWB zich in kunnen vinden.

Groeipad

Bij Aedes zijn er ruime mogelijkheden om opleidingen te volgen, zowel intern als extern. Zo kun je onder andere via de Aedes Academie diverse kennisbijeenkomsten bijwonen die jouw verder helpen in je persoonlijke ontwikkeling.

Secretaris NVBW / Secretaris Staf

Werken bij Aedes

Aedes is de branchevereniging van de woningcorporaties in Nederland. Als branchevereniging onderhouden medewerkers en leden contacten met stakeholders en overheden op alle niveaus door hen te voorzien van de juiste informatie over de werkzaamheden van de corporaties. Op die manier streven we ernaar belemmerende, onnodig kostenverhogende regelgeving te bestrijden. Ook werken we eraan dat onze partners en stakeholders de corporaties ervaren als een van de partijen die actief strijden tegen de huidige wooncrisis. We stimuleren professioneel samenwerken en kennisuitwisseling tussen leden en betrokken ketenpartners door ervaringen te delen, middelen optimaal in te zetten en te investeren in verbeteringen.

Aedes moedigt mensen met alle (studie)achtergronden, geboorteplaatsen, geloofsovertuigingen, (fysieke) uitdagingen, genders en seksuele voorkeuren uitdrukkelijk aan om te solliciteren.

 • Hoofdkantoor in Den Haag
 • 62% / 38%
 • Gem. leeftijd 45 jaar
 • ± 75 werknemers in Nederland
 • Business casual
 • Thuiswerkmogelijkheden

Collega's

Wiebeke Sittrop - Contentspecialist

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Ik was niet actief op zoek naar een andere functie of organisatie, maar toen Aedes via via voorbij kwam, zag ik zelf meteen de match. Een actieve vereniging midden in het maatschappelijke veld, waar ik bovendien een ander aspect uit het communicatievak kon oppakken. De professionele collega’s en de dynamiek maakten het plaatje compleet.

Wat was je vorige baan?
Communicatiespecialist bij Nevi, de vereniging voor inkoop. Vele jaren gewerkt en veel ervaring opgedaan. Werken voor een vereniging past echt bij mij.

Anne van Stijn - Adviseur Sectorontwikkeling Verduurzaming, Gezond en Veilig Wonen

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Ik wil graag impact maken in mijn werk: samen met corporaties aan de slag aan goede, betaalbare én duurzame huisvesting. Bij een vereniging kun je werken aan verandering en de hele sector een stapje naar links of rechts brengen. Dat vind ik een gave uitdaging!

Wat was je vorige baan?
Ik werkte aan de Technische Universiteit Delft in de faculteit bouwkunde. Daar gaf ik onderwijs en deed ik promotieonderzoek naar circulair renoveren. In mijn onderzoek werkte ik aan innovatie samen met woningcorporaties en hun ketenpartners.

Wat doe je in je vrije tijd?
Mijn vrije tijd spendeer ik met mijn familie. Daarnaast ben ik veel tijd kwijt aan het klussen in onze woning, die toch wel als een opknappertje bestempeld mag worden.

Ivar Kramer - Adviseur Sectorontwikkeling en Professionalisering (Data en Benchmarking)

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Tijdens mijn studietijd is de interesse in volkshuisvesting, woningmarkt en ruimtelijke ordening gegroeid. Ik heb geprobeerd deze interesse ook in mijn werk voort te zetten en dat is gelukt bij Aedes. Hier werk ik dagelijks met corporaties aan de grote maatschappelijke opgaven voor de volkshuisvesting.

Wat was je vorige baan?
Adviseur wonen bij de adviesbureau Stec Groep.

Wat doe je in je vrije tijd?
Zelf veel sporten én het volgen van sport: wielrennen, hardlopen en voetbal.

Job Borggreve - Belangenbehartiger regio Zuid

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
In mijn periode als trainee bij Aedes merkte ik dat het werken in een vereniging me goed lag. Werken in een sector die constant verandert, vond ik zeer uitdagend. Ik wilde daarom terugkeren – en dat is gelukt!

Wat was je vorige baan?
Trainee bij Talent in Huis, traineeship van de woningcorporaties. Dat bestond uit 3x 6 maanden; voor mij was dit twee keer een corporatie en dus één keer Aedes.

Wat doe je in je vrije tijd?
Wandelen, lang in de keuken staan, lachen met vrienden en vogels spotten.

Ilona Azar de Vlieger - HR Adviseur

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Ik kwam uit het buitenland waar ik woonde en was op zoek naar een baan in de HR-wereld. En toen kwam Aedes en het klikte meteen. Een platte organisatie waarin ik veel vrijheid en verantwoordelijkheid kreeg. Dat paste perfect bij mij!

Wat was je vorige baan?
Teammanager van de internationale afdeling L10N.

Wat doe je in je vrije tijd?
Koreaanse dramaseries kijken, veel boeken lezen en vrienden ontvangen!

Sollicitatieproces

Telefonisch kennismakingsgesprek met Recruiter
± 1-2 weken
Eerste gesprek met manager, collega en HR
± Binnen 1 week
Tweede gesprek met manager en tweede collega
± Binnen 1 week
Benoemingsgesprek met Directeur
± Binnen 3 dagen
Pre-employment screening
± Binnen 1 week
Arbeidsvoorwaardengesprek en aanbod

Interessante baan?