Werken bij Aedes

Aedes is de branchevereniging van de woningcorporaties in Nederland. Als branchevereniging onderhoudt Aedes contacten met stakeholders en overheden op alle niveaus door hen te voorzien van de juiste informatie en de werkzaamheden van de corporaties. Op die manier streeft Aedes ernaar belemmerende, onnodig kostenverhogende regelgeving te bestrijden. Ook zorgt Aedes ervoor dat hun partners en stakeholders de corporaties zien als een van de partijen die actief strijdt tegen de huidige wooncrisis. Aedes stimuleert professioneel samenwerken en kennisuitwisseling tussen leden en betrokken ketenpartners door ervaringen te delen, middelen optimaal in te zetten en te investeren in verbeteringen.

“ Je moet níet bij Aedes gaan werken als je veel structuur nodig hebt en niet zelf initiatieven kunt nemen. Je moet wél bij Aedes gaan werken als je veel wilt leren en het leuk vindt om snel veel verantwoordelijkheid te krijgen. ”

Ilona Azar de Vlieger
HR-Adviseur
  • Hoofdkantoor in Den Haag
  • 62% / 38%
  • Gem. leeftijd 45 jaar
  • ± 75 werknemers in Nederland
  • Business casual
  • Thuiswerkmogelijkheden

Ontwikkelen binnen het bedrijf

Aedes investeert veel tijd en geld in de ontwikkeling van collega’s. De Aedes Academie is in het leven geroepen als motor van een continu leer- en ontwikkelprogramma, maar er is ook een ruim budget voor externe opleidingen. Drie keer per jaar bespreek je met je Manager je groeipad en de ontwikkeling die je dat jaar wilt doormaken. Als professional ligt jouw groei in het steeds beter balanceren tussen inhoud, proces en relatie.

Waarom werken bij Aedes

Ivar Kramer
Ivar Kramer
Adviseur Sectorontwikkeling en Professionalisering (Data en Benchmarking)

Tijdens mijn studietijd is de interesse in volkshuisvesting, woningmarkt en ruimtelijke ordening gegroeid. Ik heb geprobeerd deze interesse ook in mijn werk voort te zetten en dat is gelukt bij Aedes. Hier werk ik dagelijks met corporaties aan de grote maatschappelijke opgaven voor de volkshuisvesting.

Job Borggreve
Job Borggreve
Junior Belangenbehartiger

In mijn periode als trainee bij Aedes merkte ik dat het werken in een vereniging me goed lag. Werken in een sector die constant verandert, vond ik zeer uitdagend. Ik wilde daarom terugkeren – en dat is gelukt!

Ilona Azar de Vlieger
Ilona Azar de Vlieger
HR Adviseur

Ik kwam uit het buitenland waar ik woonde en was op zoek naar een baan in de HR-wereld. En toen kwam Aedes en het klikte meteen. Een platte organisatie waarin ik veel vrijheid en verantwoordelijkheid kreeg. Dat paste perfect bij mij!

Banen bij Aedes

Vakgebied

Wat is onze grootste uitdaging?

Onze belangrijkste uitdagingen zijn om met de leden en partners (zoals gemeenten, bouwbedrijven en zorgaanbieders) woningen te verduurzamen, voldoende woningen bij te bouwen, wijken leefbaar te houden en ervoor te zorgen dat mensen betaalbaar kunnen blijven wonen. Alleen door samen te werken met onze leden en partners, kunnen we issues doorbreken en onze doelen versnellen en realiseren.

‘Ervoor zorgen dat onze leden hun missie kunnen vervullen.’

Aedes