Secretaris NVBW / Belangenbehartiger

Secretaris NVBW / Belangenbehartiger

Aedes Den Haag

Wat is vereist?

 • Afgeronde wo-opleiding
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een functie binnen de corporatiesector of een andere vereniging of (semi-publieke) sector
 • Uitstekende beheersing Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift
 • Relatienetwerken kunnen bouwen, onderhouden en vernieuwen
 • Stelling durven nemen en dit kunnen onderbouwen met sterke argumenten
 • Goed aanpassingsvermogen en communicatief sterk
 • Affiniteit met volkshuisvesting
 • Initiatiefrijk, organiserend, standvastig en politiek-bestuurlijk sensitief

Wat krijg je?

 • €4.000 - €6.000 bruto p/m (afhankelijk van kennis en ervaring)
 • 36-urige werkweek
 • 29 vakantiedagen
 • Minimaal 10 kennisbijeenkomsten via de Aedes Academie en ruime mogelijkheden voor externe opleidingen
 • Laptop, mobiel, NS-Business Card, sport- en internetvergoeding

Wat doe je?

 • 20% Vergaderingen en bijeenkomsten NVBW technisch en inhoudelijk voorbereiden
 • 10% Overleg met bestuur NVBW
 • 10% Processen en actiepunten bewaken en agendapunten vastleggen binnen NVBW
 • 10% Intern overleg met team BBPZ
 • 30% Beleidsvoorstellen voorbereiden en analyses uitvoeren
 • 20% Overleg met stakeholders en leden over landelijke dossiers

Deze vacature is gemaakt op basis van gesprekken met medewerkers in de functie. Zo krijg jij een realistisch beeld van de baan.

Stel direct een vraag

Ilona Azar de Vlieger

HR Adviseur

Vacature

Als Secretaris NVBW / Belangenbehartiger heb je twee rollen: enerzijds ben je de coördinator en secretaris van de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW) en anderzijds doe je dienst als Belangenbehartiger voor Aedes. De NVBW behartigt de belangen van alle bestuurders van woningcorporaties als werknemers in brede zin, en stelt zich ten doel de professionaliteit van de bestuurder te bevorderen.

In de rol van Secretaris NVBW ben je verantwoordelijk voor het (mede)organiseren van bestuurs- en ledenvergaderingen en bijeenkomsten van de NVBW. Je bent actief betrokken bij het bestuur en stelt niet alleen de agenda op, maar denkt ook inhoudelijk mee en draagt zelf agendapunten aan. Ook zorg je voor een goede technische voorbereiding van bijeenkomsten door bijvoorbeeld leden uit te nodigen en een beschikbare ruimte te regelen. Tevens draag je verantwoording voor de correspondentie, de notulen en een goede verslaglegging van een bijeenkomst. 

Als Belangenbehartiger richt jij je op de belangenbehartiging van woningcorporaties op nationaal niveau. Je analyseert landelijke ontwikkelingen en gaat om tafel met partners en stakeholders om een strategie te bepalen die aansluit op de belangen van de woningcorporaties. Je presenteert de standpunten en onderbouwt deze, maar je luistert ook naar het tegenverhaal en koppelt dit aan de corporaties terug. Aedes kent tien centrale onderwerpen, waaronder nieuwbouw, verduurzaming en betaalbaarheid en jij gaat met één of meer van deze landelijke dossiers aan de slag.

In deze functie ben je wekelijks ongeveer twee dagen werkzaam als Secretaris voor het NVBW en drie dagen als Belangenbehartiger voor Aedes. Je bent werkzaam in het team Belangenbehartiging Publieke Zaak (BBPZ), dat bestaat uit meerdere Junior, Medior en Senior Belangenbehartigers en twee Lobbyisten. Het team wordt aangestuurd door een Manager, die tevens jouw leidinggevende is.

Als je het leuk vindt om de belangen van woningcorporaties op landelijk niveau te behartigen, maar ook om secretaris te zijn van een vereniging waarin de belangen van de bestuurders van woningcorporaties als werknemers centraal staan, dan is dit een baan voor jou.

Werkweek

Secretaris NVBW / Belangenbehartiger

Een leuke werkdag is iedere keer anders! Zo ben je de ene keer bezig een bestuursvergadering van de NVBW voor te bereiden, terwijl je een andere keer een landelijk vraagstuk induikt en nadenkt over het standpunt dat woningcorporaties hierbij het beste kunnen innemen.

Tijdens een mindere werkdag probeer je tot een beleidsvoorstel te komen waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden, maar loop je hierin vast. Soms is het een uitdaging om de belangen van alle betrokkenen te behartigen, of blijkt dat dit simpelweg niet haalbaar is.

 • 08:00
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
  • Lunch
  • Mails lezen en beantwoorden
  • Aanschuiven bij Strategische Klankbordgroep Nieuwbouw
  • Informatie verzamelen over project Flexwonen
  • Intern overleg
  • Plan van aanpak maken voor project Flexwonen
  • Website NVBW updaten
  • Overleg met Bestuur NVBW
  • Processen en actiepunten doornemen en bewaken
  • Ledenbijeenkomst technisch voorbereiden
  • Correspondentie verzorgen
  • Lunch
  • Data analyseren voor project Flexwonen
  • Mails lezen en beanwoorden
  • Gesprek met Bouwend Nederland, samen met collega
  • Gesprek met Bouwend Nederland voorbereiden
  • Gesprek met collega
  • Administratie
  • Lunch
  • Agenda ledenbijeenkomst NVBW voorbereiden
  • Mails lezen en beantwoorden
  • Verslag maken van notulen
  • Documenten verzamelen en versturen

Voorbeeld uit de praktijk

Er moet een herziening van de arbeidsovereenkomst voor woningcorporatiebestuurders komen. Hoe zorg je er als Secretaris en bestuur van de NVBW voor dat deze actueel en relevant is voor bestuurders?

De NVBW overlegt samen met de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en Aedes over de arbeidsovereenkomsten voor woningcorporatiebestuurders. Dit gebeurt tijdens meerdere vergaderingen, waarin jij er als Secretaris op toeziet dat alle agendapunten worden meegenomen en iedereen de kans krijgt om zijn of haar zegje te doen. Ook bewaak je de missie van de NVBW: het behartigen van de belangen van een bestuurder van een woningcorporatie als werknemer. Aan jou de taak om ervoor te zorgen dat de vergaderingen goed worden georganiseerd en uiteindelijk leiden tot een uitkomst waar alle betrokken partijen, maar in het bijzonder de leden van de NVWB zich in kunnen vinden.

Groeipad

Bij Aedes zijn er ruime mogelijkheden om opleidingen te volgen, zowel intern als extern. Zo kun je onder andere via de Aedes Academie diverse kennisbijeenkomsten bijwonen die jouw verder helpen in je persoonlijke ontwikkeling.

Secretaris NVBW / Belangenbehartiger

Werken bij Aedes

Aedes is de branchevereniging van de woningcorporaties in Nederland. Als branchevereniging onderhoudt Aedes contacten met stakeholders en overheden op alle niveaus door hen te voorzien van de juiste informatie en de werkzaamheden van de corporaties. Op die manier streeft Aedes ernaar belemmerende, onnodig kostenverhogende regelgeving te bestrijden. Ook zorgt Aedes ervoor dat hun partners en stakeholders de corporaties zien als een van de partijen die actief strijdt tegen de huidige wooncrisis. Aedes stimuleert professioneel samenwerken en kennisuitwisseling tussen leden en betrokken ketenpartners door ervaringen te delen, middelen optimaal in te zetten en te investeren in verbeteringen.

 • Hoofdkantoor in Den Haag
 • 62% / 38%
 • Gem. leeftijd 45 jaar
 • ± 75 werknemers in Nederland
 • Business casual
 • Thuiswerkmogelijkheden

Collega's

Wiebeke Sittrop - Contentspecialist

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Ik was niet actief op zoek naar een andere functie of organisatie, maar toen Aedes via via voorbij kwam, zag ik zelf meteen de match. Een actieve vereniging midden in het maatschappelijke veld, waar ik bovendien een ander aspect uit het communicatievak kon oppakken. De professionele collega’s en de dynamiek maakten het plaatje compleet.

Wat was je vorige baan?
Communicatiespecialist bij Nevi, de vereniging voor inkoop. Vele jaren gewerkt en veel ervaring opgedaan. Werken voor een vereniging past echt bij mij.

Anne van Stijn - Adviseur Sectorontwikkeling Verduurzaming, Gezond en Veilig Wonen

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Ik wil graag impact maken in mijn werk: samen met corporaties aan de slag aan goede, betaalbare én duurzame huisvesting. Bij een vereniging kun je werken aan verandering en de hele sector een stapje naar links of rechts brengen. Dat vind ik een gave uitdaging!

Wat was je vorige baan?
Ik werkte aan de Technische Universiteit Delft in de faculteit bouwkunde. Daar gaf ik onderwijs en deed ik promotieonderzoek naar circulair renoveren. In mijn onderzoek werkte ik aan innovatie samen met woningcorporaties en hun ketenpartners.

Wat doe je in je vrije tijd?
Mijn vrije tijd spendeer ik met mijn familie. Daarnaast ben ik veel tijd kwijt aan het klussen in onze woning, die toch wel als een opknappertje bestempeld mag worden.

Ivar Kramer - Adviseur Sectorontwikkeling en Professionalisering (Data en Benchmarking)

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Tijdens mijn studietijd is de interesse in volkshuisvesting, woningmarkt en ruimtelijke ordening gegroeid. Ik heb geprobeerd deze interesse ook in mijn werk voort te zetten en dat is gelukt bij Aedes. Hier werk ik dagelijks met corporaties aan de grote maatschappelijke opgaven voor de volkshuisvesting.

Wat was je vorige baan?
Adviseur wonen bij de adviesbureau Stec Groep.

Wat doe je in je vrije tijd?
Zelf veel sporten én het volgen van sport: wielrennen, hardlopen en voetbal.

Job Borggreve - Junior Belangenbehartiger

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
In mijn periode als trainee bij Aedes merkte ik dat het werken in een vereniging me goed lag. Werken in een sector die constant verandert, vond ik zeer uitdagend. Ik wilde daarom terugkeren – en dat is gelukt!

Wat was je vorige baan?
Trainee bij Talent in Huis, traineeship van de woningcorporaties. Dat bestond uit 3x 6 maanden; voor mij was dit twee keer een corporatie en dus één keer Aedes.

Wat doe je in je vrije tijd?
Wandelen, lang in de keuken staan, lachen met vrienden en vogels spotten.

Ilona Azar de Vlieger - HR Adviseur

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Ik kwam uit het buitenland waar ik woonde en was op zoek naar een baan in de HR-wereld. En toen kwam Aedes en het klikte meteen. Een platte organisatie waarin ik veel vrijheid en verantwoordelijkheid kreeg. Dat paste perfect bij mij!

Wat was je vorige baan?
Teammanager van de internationale afdeling L10N.

Wat doe je in je vrije tijd?
Koreaanse dramaseries kijken, veel boeken lezen en vrienden ontvangen!

Sollicitatieproces

Telefonisch kennismakingsgesprek met Recruiter
± 1-2 weken
Eerste gesprek met manager, collega en HR
± Binnen 1 week
Tweede gesprek met manager en tweede collega
± Binnen 1 week
Benoemingsgesprek met Directeur
± Binnen 3 dagen
Pre-employment screening
± Binnen 1 week
Arbeidsvoorwaardengesprek en aanbod

Interessante baan?