Adviseur Sectorontwikkeling (Nieuwbouw en Duurzaamheid)

Adviseur Sectorontwikkeling (Nieuwbouw en Duurzaamheid)

Aedes Den Haag

Wat is vereist?

 • Wo werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • Professional op het gebied van project- en programmamanagement
 • Communicatief vaardig, in staat om stelling te nemen en argumenten te onderbouwen
 • In staat om onderwerpen uit de praktijk te vertalen naar sectorniveau en andersom
 • Uitstekende beheersing Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift
 • Maatschappelijk betrokken, nieuwsgierig en enthousiast

Wat krijg je?

 • €4.000 - €6.000 bruto p/m (afhankelijk van kennis en ervaring)
 • 36-urige werkweek
 • 29 vakantiedagen
 • Minimaal 10 kennisbijeenkomsten via de Aedes Academie en ruime mogelijkheden voor externe opleidingen
 • Laptop, mobiel, NS-Business Card, sport- en internetvergoeding

Wat doe je?

 • 20% Intern overleg
 • 30% Extern overleg (o.a. met leden, opdrachtnemers en stakeholders)
 • 30% Kennistools ontwikkelen
 • 20% Kennissessies voorbereiden en hosten

Deze vacature is gemaakt op basis van gesprekken met medewerkers in de functie. Zo krijg jij een realistisch beeld van de baan.

Stel direct een vraag

Ilona Azar de Vlieger

HR Adviseur

Vacature

Als Adviseur Sectorontwikkeling (Nieuwbouw en Duurzaamheid) bij Aedes ben je verantwoordelijk voor het verbeteren en professionaliseren van de woningcorporatiesector. Dit doe je door je te focussen op de Actieagenda Wonen en de realisatie van de ambities die daarin zijn vastgelegd. Deze ambities heeft Aedes samen met 33 andere brancheorganisaties opgesteld, waarna er samen met de Rijksoverheid, de VNG en de Woonbond Landelijke Prestatieafspraken over zijn gemaakt. 

Je focust je op nieuwbouw en duurzaamheid, twee thema’s waar enorme opgaven liggen voor de sector. Je bekijkt samen met de corporaties waar de knelpunten liggen en streeft ernaar deze op te lossen. Hiervoor ontwikkel je kennisprogramma’s die kunnen leiden tot versnelling, vereenvoudiging, opschaling of standaardisatie onder de corporaties. Ook verbind je bestuurders en medewerkers van corporaties, bijvoorbeeld door kennis- of ontwikkelsessies te organiseren. Daarnaast zet je samenwerkingsprojecten op tussen corporatiebestuurders, -medewerkers en andere partijen.

Je bent werkzaam op de afdeling Sectorontwikkeling en Professionalisering, waar je onderdeel bent van team Nieuwbouw en team Duurzaamheid. Je werkt samen met meerdere Adviseurs uit je teams en Belangenbehartigers van de afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak aan verschillende projecten tegelijkertijd. Hoewel de focus ligt op nieuwbouw en duurzaamheid, ben je multi-inzetbaar en kan het ook voorkomen dat je wordt gevraagd om mee te werken aan projecten met een ander thema, zoals betaalbaarheid.

Als je het leuk vindt om een maatschappelijke, faciliterende rol te vervullen in een omgeving waar verschillende belangen spelen, en je het een uitdaging vindt dat rustige en drukke werkdagen elkaar voortdurend afwisselen, dat is dit een baan voor jou.

Werkweek

Adviseur Sectorontwikkeling (Nieuwbouw & Duurzaamheid)
Maarten Georgius

Op een leuke dag werk je met succes aan een paar verschillende vraagstukken en woon je enkele interessante overleggen bij. Hierdoor ben je voortdurend maatschappelijk betrokken bezig!

Tijdens een mindere werkdag ben je vooral bezig met administratieve klusjes. Dit is vaak wat eentonig werkt, maar zorgt er wel voor dat je na afloop de zaken weer op orde hebt.

 • 08:00
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00

Voorbeeld uit de praktijk

Je organiseert een webinar over het versnellen van nieuwbouw. Hoe ga je te werk?

Recent heeft de woningcorporatiesector afspraken gemaakt met het Ministerie van Binnenlandse Zaken over volkshuisvestelijke opgaven: de Nationale Prestatieafspraken. Hierin zijn afspraken met betrekking tot verschillende thema's opgenomen, zoals nieuwbouw en duurzaamheid. Aedes helpt de woningcorporaties bij het naleven van deze afspraken door verschillende 'tools' aan te reiken. Een van die tools is het organiseren van een webinar. Dit webinar heeft specifiek als doel de woningcorporaties te helpen bij het naleven van de afspraken die op het gebied van nieuwbouw zijn gemaakt.

Op het gebied van nieuwbouw is er afgesproken dat woningcorporaties de bouw van nieuwe woningen moet gaan versnellen. Naar aanleiding van deze afspraak organiseer je een webinar, waarbij je corporaties informeert en inspireert hoe ze dit zouden kunnen doen. Je legt contact met de Directeur-Bestuurder vanwege een interessant nieuwbouwproject dat als voorbeeld kan dienen. Samen met een collega maak je een afspraak om het webinar voor te bereiden, een draaiboek te maken en deze voor te leggen aan de Directeur. Je benadert andere partners zoals de aannemer en een conceptontwikkelaar om het onderwerp vanaf meerdere kanten te belichten. Tijdens de webinar ben jij de voorzitter en beantwoord je eventuele vragen vanuit onder meer de woningcorporaties.

Groeipad

Bij Aedes zijn er ruime mogelijkheden om opleidingen te volgen, zowel intern als extern. Zo kun je onder andere via de Aedes Academie diverse kennisbijeenkomsten bijwonen die jouw verder helpen in je persoonlijke ontwikkeling.

Junior Adviseur Sectorontwikkeling
Adviseur Sectorontwikkeling
Senior Adviseur Sectorontwikkeling

Werken bij Aedes

Aedes is de branchevereniging van de woningcorporaties in Nederland. Als branchevereniging onderhoudt Aedes contacten met stakeholders en overheden op alle niveaus door hen te voorzien van de juiste informatie en de werkzaamheden van de corporaties. Op die manier streeft Aedes ernaar belemmerende, onnodig kostenverhogende regelgeving te bestrijden. Ook zorgt Aedes ervoor dat hun partners en stakeholders de corporaties zien als een van de partijen die actief strijdt tegen de huidige wooncrisis. Aedes stimuleert professioneel samenwerken en kennisuitwisseling tussen leden en betrokken ketenpartners door ervaringen te delen, middelen optimaal in te zetten en te investeren in verbeteringen.

 • Hoofdkantoor in Den Haag
 • 62% / 38%
 • Gem. leeftijd 45 jaar
 • ± 75 werknemers in Nederland
 • Business casual
 • Thuiswerkmogelijkheden

Collega's

Ivar Kramer - Adviseur Sectorontwikkeling en Professionalisering (Data en Benchmarking)

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Tijdens mijn studietijd is de interesse in volkshuisvesting, woningmarkt en ruimtelijke ordening gegroeid. Ik heb geprobeerd deze interesse ook in mijn werk voort te zetten en dat is gelukt bij Aedes. Hier werk ik dagelijks met corporaties aan de grote maatschappelijke opgaven voor de volkshuisvesting.

Wat was je vorige baan?
Adviseur wonen bij de adviesbureau Stec Groep.

Wat doe je in je vrije tijd?
Zelf veel sporten én het volgen van sport: wielrennen, hardlopen en voetbal.

Job Borggreve - Junior Belangenbehartiger

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
In mijn periode als trainee bij Aedes merkte ik dat het werken in een vereniging me goed lag. Werken in een sector die constant verandert, vond ik zeer uitdagend. Ik wilde daarom terugkeren – en dat is gelukt!

Wat was je vorige baan?
Trainee bij Talent in Huis, traineeship van de woningcorporaties. Dat bestond uit 3x 6 maanden; voor mij was dit twee keer een corporatie en dus één keer Aedes.

Wat doe je in je vrije tijd?
Wandelen, lang in de keuken staan, lachen met vrienden en vogels spotten.

Ilona Azar de Vlieger - HR Adviseur

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Ik kwam uit het buitenland waar ik woonde en was op zoek naar een baan in de HR-wereld. En toen kwam Aedes en het klikte meteen. Een platte organisatie waarin ik veel vrijheid en verantwoordelijkheid kreeg. Dat paste perfect bij mij!

Wat was je vorige baan?
Teammanager van de internationale afdeling L10N.

Wat doe je in je vrije tijd?
Koreaanse dramaseries kijken, veel boeken lezen en vrienden ontvangen!

Sollicitatieproces

Telefonisch kennismakingsgesprek met Recruiter
± 1-2 weken
Eerste gesprek met manager, collega en HR
± Binnen 1 week
Tweede gesprek met manager en tweede collega
± Binnen 1 week
Benoemingsgesprek met Directeur
± Binnen 3 dagen
Pre-employment screening
± Binnen 1 week
Arbeidsvoorwaardengesprek en aanbod

Interessante baan?