Belangenbehartiger Regio Zuid

Belangenbehartiger Regio Zuid

Aedes Den Haag

Wat is vereist?

 • Afgeronde wo-master
 • Minimaal 5 jaar ervaring met inhoudelijke en strategisch complexe werkzaamheden in een beleidsomgeving
 • Uitstekende beheersing Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift
 • Complexe problemen in begrijpelijke oplossingen kunnen vertalen
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
 • Affiniteit met volkshuisvesting
 • Initiatiefrijk, overtuigend en standvastig

Wat krijg je?

 • €4.300 - €6.300 bruto p/m (afhankelijk van kennis en ervaring)
 • 36-urige werkweek
 • 29 vakantiedagen
 • Minimaal 10 kennisbijeenkomsten via de Aedes Academie en ruime mogelijkheden voor externe opleidingen
 • Laptop, mobiel, NS-Business Card, sport- en internetvergoeding

Wat doe je?

 • 20% Regionale overleggen voorbereiden, bezoeken en terugkoppelen
 • 10% Reistijd
 • 10% Intern overleg
 • 10% Regionale vraagstukken van corporaties bespreken en beantwoorden
 • 30% Beleidsvoorstellen voorbereiden
 • 20% Overleg met stakeholders over landelijke dossiers

Deze vacature is gemaakt op basis van gesprekken met medewerkers in de functie. Zo krijg jij een realistisch beeld van de baan.

Stel direct een vraag

Ilona Azar de Vlieger

HR Adviseur

Vacature

Als Belangenbehartiger Regio Zuid ben je verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van woningcorporaties op zowel regionaal als nationaal niveau (de verhouding is hierin ongeveer gelijk). Je richt je op de woningcorporaties uit Regio Zuid, bestaande uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Je gaat met hen in gesprek om vragen of problemen te signaleren die spelen bij corporaties in de regio en betrekking hebben op landelijk beleid. Vervolgens onderzoek je welk standpunt de woningcorporaties het beste kunnen innemen. Op basis hiervan stel je argumenten, adviezen of beleidsstrategieën op en zorg je dat die worden meegenomen in de lobby van Aedes.

Daarnaast richt jij je op de belangenbehartiging van woningcorporaties op nationaal niveau. Je analyseert landelijke ontwikkelingen en gaat om tafel met partners en stakeholders om een strategie te bepalen die aansluit op de belangen van de woningcorporaties. Je presenteert de standpunten en onderbouwt deze, maar je luistert ook naar het tegenverhaal en koppelt dit aan de corporaties terug. Aedes kent tien centrale onderwerpen, waaronder nieuwbouw, verduurzaming en betaalbaarheid en jij gaat met één of meer van deze landelijke dossiers aan de slag.

Je bent werkzaam in het Team Belangenbehartiging Publieke Zaak (BBPZ), dat bestaat uit meerdere Junior, Medior en Senior Belangenbehartigers en twee Lobbyisten. Het team wordt aangestuurd door een Manager, die tevens jouw leidinggevende is.

Als je het leuk vindt om de belangen van (regionale) woningcorporaties richting de overheid en organisaties te behartigen, en je het daarbij een uitdaging vindt dat je rekening moet houden met hun eigen deelbelangen, dan is dit een baan voor jou.

Werkweek

Belangenbehartiger Regio Zuid

Op een leuke werkdag schuif je aan bij een regionaal overleg met woningcorporaties in de provincie Zeeland, Noord-Brabant of Limburg. De corporaties spreken over issues die bij hen spelen en jij geeft jouw visie vanuit Aedes. Na afloop heb je voldoende nieuwe input waarmee je in Den Haag aan de slag kunt.

Tijdens een mindere werkdag probeer je tot een beleidsvoorstel te komen waar alle regionale corporaties zich in kunnen vinden, maar loop je hierin vast. Soms is het een hele uitdaging om de belangen van alle betrokkenen te behartigen, of blijkt dat dit simpelweg niet haalbaar is.

 • 07:00
 • 08:00
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00

Voorbeeld uit de praktijk

Er moeten landelijke prestatieafspraken gemaakt worden over de nieuwbouw tot 2030. Hoe ga je daar als Belangenbehartiger Regio Zuid mee om?

Vaak heeft de provincie al met de gemeentes overlegd waar beschikbare grond is om woningen te bouwen en hoeveel woningen er gebouwd kunnen worden. Soms komt het voor dat dit zonder overleg met de woningcorporaties gebeurt. Deze situatie is niet ideaal, want je wilt graag dat de woningcorporaties vanaf het begin worden betrokken bij de afspraken die hierover worden gemaakt. Het is als Belangenbehartiger Regio Zuid je taak om na te gaan of de zuidelijke provincies wel voldoende in dit proces worden meegenomen.

Als blijkt de woningcorporaties onvoldoende bij het proces worden betrokken, dan ga je inventariseren waar het mis gaat in vergelijking met woningcorporaties in andere provincies. Vervolgens ga je in gesprek met je collega’s en de betreffende woningcorporaties om na te gaan welk standpunt zij het beste kunnen innemen. Uiteindelijk zorg je ervoor dat deze casus op de agenda wordt gezet tijdens het bestuurlijk overleg met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Je hoopt dat dit overleg ertoe leidt dat de regionale woningcorporaties meer inspraak krijgen in de prestatieafspraken die op het gebied van nieuwbouw moeten worden gemaakt.

Groeipad

Bij Aedes zijn er ruime mogelijkheden om opleidingen te volgen, zowel intern als extern. Zo kun je onder andere via de Aedes Academie diverse kennisbijeenkomsten bijwonen die jouw verder helpen in je persoonlijke ontwikkeling.

Belangenbehartiger Regio Zuid

Werken bij Aedes

Aedes is de branchevereniging van de woningcorporaties in Nederland. Als branchevereniging onderhoudt Aedes contacten met stakeholders en overheden op alle niveaus door hen te voorzien van de juiste informatie en de werkzaamheden van de corporaties. Op die manier streeft Aedes ernaar belemmerende, onnodig kostenverhogende regelgeving te bestrijden. Ook zorgt Aedes ervoor dat hun partners en stakeholders de corporaties zien als een van de partijen die actief strijdt tegen de huidige wooncrisis. Aedes stimuleert professioneel samenwerken en kennisuitwisseling tussen leden en betrokken ketenpartners door ervaringen te delen, middelen optimaal in te zetten en te investeren in verbeteringen.

 • Hoofdkantoor in Den Haag
 • 62% / 38%
 • Gem. leeftijd 45 jaar
 • ± 75 werknemers in Nederland
 • Business casual
 • Thuiswerkmogelijkheden

Collega's

Wiebeke Sittrop - Contentspecialist

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Ik was niet actief op zoek naar een andere functie of organisatie, maar toen Aedes via via voorbij kwam, zag ik zelf meteen de match. Een actieve vereniging midden in het maatschappelijke veld, waar ik bovendien een ander aspect uit het communicatievak kon oppakken. De professionele collega’s en de dynamiek maakten het plaatje compleet.

Wat was je vorige baan?
Communicatiespecialist bij Nevi, de vereniging voor inkoop. Vele jaren gewerkt en veel ervaring opgedaan. Werken voor een vereniging past echt bij mij.

Anne van Stijn - Adviseur Sectorontwikkeling Verduurzaming, Gezond en Veilig Wonen

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Ik wil graag impact maken in mijn werk: samen met corporaties aan de slag aan goede, betaalbare én duurzame huisvesting. Bij een vereniging kun je werken aan verandering en de hele sector een stapje naar links of rechts brengen. Dat vind ik een gave uitdaging!

Wat was je vorige baan?
Ik werkte aan de Technische Universiteit Delft in de faculteit bouwkunde. Daar gaf ik onderwijs en deed ik promotieonderzoek naar circulair renoveren. In mijn onderzoek werkte ik aan innovatie samen met woningcorporaties en hun ketenpartners.

Wat doe je in je vrije tijd?
Mijn vrije tijd spendeer ik met mijn familie. Daarnaast ben ik veel tijd kwijt aan het klussen in onze woning, die toch wel als een opknappertje bestempeld mag worden.

Ivar Kramer - Adviseur Sectorontwikkeling en Professionalisering (Data en Benchmarking)

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Tijdens mijn studietijd is de interesse in volkshuisvesting, woningmarkt en ruimtelijke ordening gegroeid. Ik heb geprobeerd deze interesse ook in mijn werk voort te zetten en dat is gelukt bij Aedes. Hier werk ik dagelijks met corporaties aan de grote maatschappelijke opgaven voor de volkshuisvesting.

Wat was je vorige baan?
Adviseur wonen bij de adviesbureau Stec Groep.

Wat doe je in je vrije tijd?
Zelf veel sporten én het volgen van sport: wielrennen, hardlopen en voetbal.

Job Borggreve - Junior Belangenbehartiger

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
In mijn periode als trainee bij Aedes merkte ik dat het werken in een vereniging me goed lag. Werken in een sector die constant verandert, vond ik zeer uitdagend. Ik wilde daarom terugkeren – en dat is gelukt!

Wat was je vorige baan?
Trainee bij Talent in Huis, traineeship van de woningcorporaties. Dat bestond uit 3x 6 maanden; voor mij was dit twee keer een corporatie en dus één keer Aedes.

Wat doe je in je vrije tijd?
Wandelen, lang in de keuken staan, lachen met vrienden en vogels spotten.

Ilona Azar de Vlieger - HR Adviseur

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Ik kwam uit het buitenland waar ik woonde en was op zoek naar een baan in de HR-wereld. En toen kwam Aedes en het klikte meteen. Een platte organisatie waarin ik veel vrijheid en verantwoordelijkheid kreeg. Dat paste perfect bij mij!

Wat was je vorige baan?
Teammanager van de internationale afdeling L10N.

Wat doe je in je vrije tijd?
Koreaanse dramaseries kijken, veel boeken lezen en vrienden ontvangen!

Sollicitatieproces

Telefonisch kennismakingsgesprek met Recruiter
± 1-2 weken
Eerste gesprek met manager, collega en HR
± Binnen 1 week
Tweede gesprek met manager en tweede collega
± Binnen 1 week
Benoemingsgesprek met Directeur
± Binnen 3 dagen
Pre-employment screening
± Binnen 1 week
Arbeidsvoorwaardengesprek en aanbod

Interessante baan?